قاره اقیانوسیه، استرالیا، آمریکای لاتین و شمالی، آسیا و کشور های آفریقایی، بخشی از اراضی خود را به کشت محصولات ارگانیک اختصاص داده اند. در آسیا سطح زیر کشت ارگانیک به طور مقایسه ای کوچک است و در میان کشور هایی که بیشتر به تولید محصولات اهمیت می دهند می توان به هند، اکراین، چین و اندونزی اشاره کرد. در این میان کشور ژاپن مهم ترین بازار محصولات ارگانیک منطقه آسیا است. در چین ابتدا بازار محصولات ارگانیک خوب نبوده اما به تدریج این بازار، طرفداران خود را پیدا کرده است به نظر می رسد در چند سال آینده تحولات عظیمی در این بخش اتفاق بیافتد. طبق اطلاعات فدراسیون بین المللی جنبش محصولات ارگانیک چین 23 میلیون هکتار زمین گواهی شده ارگانیک دارد که حدود 10% از کل زمین های کشت شده چین است. فروش محصولات ارگانیک در چین بیش از 50 درصد رشدد داشته است. در قاره آفریقا 38 درصد محصولات ارگانیک توسط اوگاندا تولید می شود و بیش از 50 هزار مزرعه گواهی شده ارگانیک دارد. امروز اوگاندا بیشترین سود را از صادرات محصولات ارگانیک در قاره آفریقا می برد و به دلیل دلشتن قیمت بالا تر برای محصول ارگانیک کشاورزان سود بیشتری را به دست می آورند. لذا می توان در کشور عزیزمان ایران با برنامه ریزی و مدیریت صحیح از امکانات و پتانسیل خدا دادی کشاورزی ارگانیک را که همانا کشاورزی آب و اجدادی و سنتی خودمان است ترویج نماییم.