اهمیت تغذیه با کلسیم

در این جا قصد داریم شما را با یکی از مهم ترین عناصر غذایی و نقش آن در عملکرد نهایی محصولات کشاورزی آشنا کنیم. عنصری که روش و زمان صحیح استفاده آن است که می تواند منجر به افزایش قابل توجهی در درآمد کشاورز گردد. از این رو، در ابتدا به اهمیت محلول پاشی کلسیم در گیاهان پرداخت.

اهمیت کلسیم در میوه ها و سبزیجات و گیاهان صنعتی

1.کلسیم یکی از مهم ترین اجزای دیواره سلولی گیاهان است. وقتی مقدار آن کم باشد ساختمان دیواره سلولی ضعیف می شود و زمینه بسیاری از ناهنجاری ها فراهم می گردد.

2.کلسیم عنصری کاربردی در محافظت گیاهان در برابر سموم و عاملی برای کند شدن فرایند پیری است.

3.کلسیم درون گیاه چندان متحرک نیست و در دوران های رشد سریع یا تنش ها، تامین این عنصر برای اندام هایی با تبخیر کم مانند میوه ها و برگ های جوان تحت تاثیر قرار می گیرد. تنش ها اغلب شامل هوای گرم و خشک، باد های خشک کننده و رطوبت های بسیار بالا است.

4.علائم کمبود حتی وقتی که ذخیره کافی از این عنصر در خاک وجود دارد هم مشاهده می شود.

5.کلسیم تنها با بخش کوچکی از ریشه های جدید قابل جذب است. هر عاملی که رشد ریشه ها را محدود کند بر جذب کلسیم هم تاثیر می گذارد.

6.استفاده بیش از حد از کود های اَزُتِه یا پتاسه می تواند جذب کلسیم از خاک را محدود کند.

7.شواهد بسیاری وجود دارد که کلسیم نقش مهمی در محافظت گیاهان در برابر بیماری های قارچی مانند بوتریتیس از طریق ایجاد مانع فیزیکی ایفا می کند.

8.میوه های آبدار مانند توت فرنگی و انواع توت ها به دلیل از بین رفتن استحکام بافت، ماندگاری کمی بعد از برداشت دارند. این کاهش استحکام در نتیجه کم بودن ضخامت دیواره سلولی، استقامت آن، تورژسانس سلول و کاهش چسبندگی سلول به سلول در اثر آنزیم های حل کننده پکتات می باشد که همگی ناشی از کمبود کلسیم هستند.

9.در گیاهان صنعتی مانند پنبه کلسیم نقش مهمی در رسیدن به نهایت ظرفیت گل دهی و اندازه غوزه و استحکام الیاف دارد.

10.در گیاهان زراعی مانند گندم و برنج که در معرض عوامل زنده (بیماری ها و آفات) و غیر زنده (باد، باران، خشکی و گرما) فراوانی قرار دارند و به شدت عملکردشان تحت تاثیر قرار می گیرد، کاربرد کلسیم به صورت محلول پاشی ضمن حفظ وضعیت سالم گیاه از مصرف بیش از حد سموم می کاهد.

کجا و چه وقت از محلول پاشی کلسیم بهره ببریم؟

همان طور که گفته شد، این زمان و محل استفاده از کلسیم است که می تواند ضامن افزایش عملکرد گیاه زراعی یا باغی باشد. البته کیفیت کود مصرفی نیز از نظر مدیریت هزینه و راندمان اهمیت دارد. بدیهی است مصرف کود های ارزان قیمت که کیفیت قابل اعتمادی ندارند به دلیل نیاز به تکرار بیشتر، بالا تر بودن دوز مصرفی و از دست رفتن زمان، بهره وری چندانی ندارد. اما اینکه کود کلسیمی را در چه زمانی استفاده کنیم کاملا به هدف و نوع محصول ما بستگی دارد. برای مثال جهت جلو گیری از سر سوختگی برگ ها باید وقتی هوا بسیار گرم یا مرطوب است از کود کلسیمی استفاده کنیم. این در حالی است که اگر هدف ما تشکیل میوه بهتر باشد باید در دوران گل دهی محلول پاشی کلسیم را انجام دهیم. در برخی محصولات مانند توت فرنگی، سیب، کیوی و انگور ماندگاری میوه پس از برداشت اهمیت دارد. برای افزایش ماندگاری میوه باید کلسیم را در دوران رسیدن میوه مصرف کرد. دقت داشته باشید برای دستیابی به این هدف محلول پاشی را تا نزدیک برداشت به تاخیر نیاندازید. محلول پاشی دیر، تاثیری نخواهد داشت. انتقال کلسیم در گیاه به تبخیر بستگی دارد. بنابراین کاربرد محلول پاشی کلسیم بر روی اندام های هدف مانند میوه یا برگ های خوراکی اهمیت دارد. برخی از اندام های گیاهی مانند برگ های جوان و میوه ها که معمولا محل فتوسنتز نیستند یا از دست دادن آب برای آنها حیاتی است روزنه های کافی ندارند. بنابراین تبخیر از آنجا به کندی صورت می گیرد و انتقال کلسیم هم به دنبال آن کمتر انجام می شود. پس توصیه می گردد محلول پاشی را دقیقا به نقطه هدف برسانید تا بهره بیشتری از کود خود ببرید.